Branchepakker

Branchepakkeforløbet fokuserer på at bibringe kursisten motivation og kompetenceafklaring sideløbende med konkret og brugbar viden om det danske arbejdsmarked og aktuelle jobåbninger. Som resultat skaber det den direkte vej til job.

Branchepakkeforløbet er en håndholdt og fleksibel indsats. Her udstyres kursisterne med konkrete redskaber, der hjælper dem på vej mod selvforsørgelse. I forløbet fokuserer vi på at arbejde med kursistens motivation, målrettethed og kompetencer. Det inkluderer blandt andet at afdække, styrke og målrette kursistens kompetencer inden for en udvalgt branche med henblik på at klargøre kursisten til et relevant praktikforløb.

Med udgangspunkt i de konkrete kompetencer matches kursisten med en virksomhed. Det sker på baggrund af individuelle samtaler og konkrete mål om fremtidig beskæftigelse. I praksis sikrer det fremdrift, fordi matchet mellem mellem kursisten og virksomheden tager udgangspunkt i den enkelte kursists kvalifikationer.

Vores aktive forbindelser til erhvervslivet spiller en helt central rolle i branchepakkeforløbet. Ganske enkelt fordi vores netværk skaber bro mellem kursisterne, deres kompetencer og de brancher, der har brug for arbejdskraft. Og da vi samarbejder med små og store såvel som private og offentlige arbejdspladser, skaber vi sammen grundlaget for, at kursisterne hurtigst muligt bliver selvforsørgende 


Stig Christensen
Fagchef, Integrationsnet

Kontakt

Vil du vide mere? Find den nærmeste afdeling her.

Nordjylland

Frederik Bøcher
Afdelingsleder
M: frederik.bøcher@drc.dk
T: 60 37 80 56

Midtjylland

Frederik Bøcher
Afdelingsleder
M: frederik.bøcher@drc.dk
T: 60 37 80 56

Sydjylland

Simone Skov Mogensen
Afdelingsleder
M: simone.mogensen@drc.dk
T: 26 77 11 04

Fyn

Tina Andersen
M: tina.andersen@drc.dk
T: 28 99 52 85

Sjælland

Gitte Grønlund-Møller
Afdelingsleder
M: gitte.groenlund-moeller@drc.dk
T: 21 35 57 96

Hovedstaden

Gitte Grønlund-Møller
Afdelingsleder
M: gitte.groenlund-moeller@drc.dk
T: 21 35 57 96