Job & Sprog

Job & Sprog er et integrationstilbud, der kombinerer danskundervisning, opkvalificering og virksomhedsrettede aktiviteter i et helhedsorienteret og sammentænkt forløb, der handler om at komme i job.

Målgruppe

Job & Sprog er et forløb, som henvender sig til kommuner, der ønsker en sammenhængende og beskæftigelsesrettet indsats for flygtninge og indvandrere uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indholdet tilpasser vi i samarbejde med den enkelte kommune, så det matcher kommunens specifikke målgruppe og kommunens konkrete jobmuligheder.
Job & Sprog kombinerer typisk:

  • danskuddannelse på vores Lærdansk sprogcentre
  • beskæftigelsesindsats i kommunens virksomheder
  • Integration og inklusion i civil-samfundet via frivilligindsats

Komponenter 

Danskuddannelse 

Et vist kendskab til dansk er en forudsætning for at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked. Og jo mere fortrolig, medarbejderen bliver med det danske sprog, jo bedre fungerer hun eller han på arbejdspladsen, såvel fagligt som socialt.

Lærdansk er Danmarks største sprogcenter med danskuddannelser for voksne udlændinge, og vi har solid erfaring med at undervise kursister på alle niveauer. Undervisningen kan ligge i dag- og/eller aftentimerne og dermed smidigt kombineres med praktik og arbejde.

Beskæftigelsesindsats

Vi fokuserer på sektorer og brancher, hvor flygtninge og indvandrere har gode muligheder for at komme i beskæftigelse. Det vil sige sektorer og brancher med hyppige jobåbninger, begrænsede uddannelseskrav og eksisterende erfaringer med medarbejdere med sproglige udfordringer.
Som udgangspunkt består forløbet af:

  • en introduktion til jobsøgning og arbejdskultur
  • korte snusepraktikker på en række arbejdspladser
  • en længerevarende virksomhedspraktik
  • afsluttende udslusning til arbejdsmarkedet

Frivilligindsats 

Som en særlig ekstraydelse kan vi udvikle eller opbygge et frivilligt integrationsarbejde i kommunen. Det kan vi, fordi vi er en del af Dansk Flygtningehjælp, der organiserer flere end 6.000 frivillige over hele landet.
Det frivillige arbejde sætter ind der, hvor de professionelle må overlade ansvaret til borgeren selv - for eksempel:

  • praktiske gøremål
  • hjælp med samtaletræning
  • etablering eller udvidelse af sociale netværk

Kontakt

Vil du vide mere? Find den nærmeste afdeling her.

Nordjylland

Frederik Bøcher
Afdelingsleder
M: frederik.bøcher@drc.dk
T: 60 37 80 56

Midtjylland

Frederik Bøcher
Afdelingsleder
M: frederik.bøcher@drc.dk
T: 60 37 80 56

Sydjylland

Simone Skov Mogensen
Afdelingsleder
M: simone.mogensen@drc.dk
T: 26 77 11 04

Fyn

Tina Andersen
M: tina.andersen@drc.dk
T: 28 99 52 85

Sjælland

Gitte Grønlund-Møller
Afdelingsleder
M: gitte.groenlund-moeller@drc.dk
T: 21 35 57 96

Hovedstaden

Gitte Grønlund-Møller
Afdelingsleder
M: gitte.groenlund-moeller@drc.dk
T: 21 35 57 96