Virksomhedsnetværk

Et tæt og godt samarbejde med erhvervslivet får flygtninge og indvandrere i job.

Relationer til brancher

Vi har tætte og gode relationer til virksomheder inden for en lang række forskellige brancher:

  • Produktionsvirksomheder
  • Restauration og service
  • Rengøring
  • Detail
  • Vaskeri
  • Transport
  • Lager m.m.

Klar til nye medarbejdere

For virksomhederne kan det være en udfordring at modtage medarbejdere, der er flygtninge/indvandrere. Derfor klæder vi virksomheden godt på, og tilbyder egnede medarbejderkandidater, støtte i opstartsfasen samt sparring på rummelighed og mangfoldighedsledelse.

Klar til arbejdsmarkedet

Vi arbejder målrettet med at gøre borgeren klar til arbejdsmarkedet: Vi støtter i relevant virksomhedskontakt, informerer om lokale beskæftigelses- eller støttemuligheder, skånejobs, samt finder praktikplads, job med løntilskud eller lignende. I vores forløb er det virksomheder, der fortæller borgere om arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesprocedurer.