Bofællesskaber

Vi etablerer og driver bofællesskaber for mindreårige flygtninge, der er kommet til Danmark uden deres familie.

Tryghed - Respekt - Ansvar

Unge uledsagede flygtninge trives bedre, når de bor sammen med andre unge i samme situation. Integrationsnet laver bofællesskaber, der er kendetegnede ved tryghed, respekt og ansvar - det har en positiv indvirkning på integrationen.

De unges situation 

Som uledsaget flygtning har man enten direkte eller indirekte oplevet krigshandlinger og tab af nærtstående. Ensomhed, usikkerhed og magtesløshed er en del af de unges erfaringer - både fra hjemlandet, flugten og ofte også fra modtagelsen i Danmark. 

Bofællesskaberne 

Typisk er der fem pladser i bofællesskabet. Vi tilstræber, at de unges modersmål er repræsenteret i personalegruppen, der primært består af pædagoger. Alle bofællesskaber er placeret sådan, at de unge selv kan transportere sig til skole og fritidstilbud. 

En af grundtankerne bag bofællesskaberne er at arbejde med de ressourcer, håb og drømme, som de unge drenge har med sig. De er alle flygtet fra noget – mod noget bedre.

Kontakt

  • Frederik Bøcher
  • 60 37 80 56
  • frederik.boecher@drc.dk