Forældrekompetenceundersøgelse

Undersøgelser af forældrenes kompetencer har til hensigt at afklare, hvad barnet har brug for.

En konkret vurdering

Undersøgelsen tager altid udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder, udfordringer, svagheder og kompetencer i forhold til at tage vare på barnet.

I undersøgelsen gennemfører vores erfarne og autoriserede psykologer en række psykologiske undersøgelser hos både børn og forældre med henblik på at vurdere styrker og svagheder i relationen herimellem.

De psykologiske tests baseres på flere forskellige metoder, bl.a. samtale med barnet, samtale med forældrene, observationer af samspillet mellem forældre og barn og en række relevante psykologiske tests af barn og forældre.

Forældrekompetenceundersøgelsen sammenfattes i en konkret vurdering af relationen mellem barn og forældre. Vurderingen indeholder blandt andet:

  • Belysning af forældrenes ressourcer og vanskeligheder i relationen og tilknytningen til barnet
  • Identificering af forhold, der har positiv eller negativ indflydelse på det miljø, der danner rammerne for barnets opvækst
  • Belysning af forældrenes muligheder for at imødekomme barnets ønsker og behov
  • Beskrivelse af barnets funktionsniveau og tilknytningen til forældre


Kontakt

Find den nærmeste afdeling her - vi dækker hele landet

Nordjylland

Sanne Søndergaard
Afdelingsleder
M: sanne.soendergaard@drc.dk
T: 26 30 22 76

Midtjylland 

Ane Hamilton
Afdelingsleder
M: ane.hamilton@drc.dk
T: 28 29 60 44

Sydjylland

Ane Hamilton
M: ane.hamilton@drc.dk
T: 28 29 60 44

Fyn

Ane Hamilton
Afdelingsleder
M: ane.hamilton@drc.dk
T: 28 29 60 44

Sjælland & Hovedstaden

Henrik Christensen
Afdelingsleder
M: henrik.christensen@drc.dk
T: 26 77 88 07