Traumebehandling

Vores traumebehandling lærer flygtninge og indvandrere at håndtere en traumatisk baggrund samt at udnytte og udvikle egne ressourcer.

Mange har traumer

Det anslås at 30-50 procent af alle flygtninge i Danmark lider af traumer. Ubehandlede traumer kan gøre det meget svært at blive integreret i samfundet og komme i beskæftigelse. 

Med udgangspunkt i den narrative tilgang og neuroaffektiv terapi, hjælper vi børn og voksne med traumer videre i deres liv gennem en øget forståelse af egne livsvilkår. Det gør vi ved at fokusere på at genskabe familien som en tryg base og støtte familien i at gentablere en struktureret hverdag.  

God effekt af søvn- og musikterapi

Mange flygtninge har ikke tradition for samtaleterapi og har svært ved at italesætte følelser og oplevelser. Med udgangspunkt i musikterapien understøtter vi samtalen med musikalske aktiviteterr. I sin helhed fungerer det som et redskab til at bearbejde traumatiske oplevelser, skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid samt styrke og udvikle den enkeltes ressourcer. 

Mange traumatiserede flygtninge lider også af store søvnproblemer, hvilket forværrer traumesymptomer, øger risiko for udvikling af PTSD og hæmmer evnen til at fungere. Vi tilbyder søvnbehandling som en integreret del af traumebehandling og som forebyggende indsats. 

Se videoen om søvnbehandling:

Vil du vide mere?

traume.dk kan du finde viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD, og du kan få inspiration til, hvad du kan gøre, når du møder traumatiserede flygtninge og børn i dit arbejde.


Kontakt

Find den nærmeste afdeling her - vi dækker hele landet

Nordjylland

Sanne Søndergaard
Afdelingsleder
M: sanne.soendergaard@drc.dk
T: 26 30 22 76

Midtjylland 

Ane Hamilton
Afdelingsleder
M: ane.hamilton@drc.dk
T: 28 29 60 44

Sydjylland

Ane Hamilton
M: ane.hamilton@drc.dk
T: 28 29 60 44

Fyn

Ane Hamilton
Afdelingsleder
M: ane.hamilton@drc.dk
T: 28 29 60 44

Sjælland & Hovedstaden

Henrik Christensen
Afdelingsleder
M: henrik.christensen@drc.dk
T: 26 77 88 07