Integrationsnet er Dansk Flygtningehjælps praksis-orienterede kompetencecenter indenfor integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Integrationsnet er en fleksibel og innovativ samarbejds-partner, som kan hjælpe landets kommuner, regioner og organisationer med at skabe bedre integration af flygtninge og indvandrere.

Vores status som 2. aktør med non-profit baggrund sikrer, at vi altid har en decentral, løsningsorienteret og omkostningsbevidst tilgang til opgaverne. Vi kan koordinere selv komplekse projekter og processer med flere parter på en måde, der optimerer sagsbehandlingen og tilgodeser den enkelte borgers behov.

Dansk Flygtningehjælp er kåret som verdens bedste humanitære NGO 2013. Og det er netop Dansk Flygtningehjælps mangeårige erfaring og know-how, som er fundamentet for vores arbejde. I praksis kategoriserer vi vores ydelser inden for tre indsatsområder:

God start: Indsatser under integrationsloven som løser og forebygger problemer i forbindelse med nyankomne flygtninge og indvandrere.

Bedre trivsel: Ydelser under serviceloven målrettet udsatte børn, unge og familier, der har vanskeligt ved at få hverdagen til at fungere.

Bedst videre: Indsatser under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som i  samarbejde med lokale virksomheder fokuserer på at gøre ledige flygtninge og indvandrere til en del af det danske arbejdsmarked.« Tilbage