Job og Sprog

Job & Sprog er et beskæftigelsesrettet integrationsforløb, der kombinerer en virksomhedsrettet indsats med danskuddannelse og frivillighed. Målet er, at borgeren kommer hurtigt i arbejde.

Hurtig kompetenceafklaring

Fra første dag har vi fokus på individuel kompetenceafklaring. Det sikrer en målrettet indsats med afsæt i borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund og kompetencer. Vi fremmer borgernens motivation og ejerskab ved at inddrage, inspirere og sætte realistiske mål.

Progressionsmålinger gennem forløbet dokumenterer og understøtter borgerens vej mod selvforsørgelse.

Praktik og job

Den korteste vej til selvforsørgelse går gennem en målrettet faglig og sproglig opkvalificering på en konkret virksomhed. Vi samarbejder med virksomheder i forskellige brancher og kan dermed lave et optimalt match mellem borger og virksomhed. Vores undervisningsforløb og praktik er målrettet brancher med realistiske og konkrete jobåbninger.

Brancherettet dansk

Danskundervisningen støtter op om borgerens beskæftigelsesmål. Vi kender de specifikke branchekrav og målretter undervisningen mod de sproglige kompetencer, der kræves for at få og fastholde et job. Sproget og arbejdsopgaverne på arbejdspladsen er omdrejningspunkt for undervisningen.

Skræddersyet til kommunen

Branchepakker, jobskoler, sprogmentor, netværksfamilier og erhvervsguider er blot eksempler på de mange muligheder, vi kan bringe på banen, når vi tilrettelægger Job & Sprog. Kommunerne har forskellige udfordringer og muligheder, og forløbet Job & Sprog skræddersyes altid, så det matcher kommunens specifikke flygtningegruppe og kommunens konkrete jobmuligheder.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos