Mentorindsats

En mentor fra Integrationsnet støtter borgere med anden kulturel baggrund end dansk i at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forløb

Et mentorforløb henvender sig til de borgere, der har brug for en håndholdt indsats for at mestre deres hverdag og/eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Mentoren vejleder, motiverer og støtter borgeren, dér hvor borgeren har behov for det. Det drejer sig typisk om:

  • Mødestabilitet 
  • Struktur i hverdagen
  • Introduktion til uddannelse eller arbejdsplads
  • Fastholdelse af uddannelse eller beskæftigelse
  • Dialog med læge og jobcenter
  • Opbygning af netværk
  • Håndtering af konflikter
  • Jobsøgning
  • Brug af offentlig transport m.m.

Mentorforløbet kan kombineres med forberedende eller afklarende forløb i Integrationsnet med henblik på virksomhedsrettet indsats.

Erfarne mentorer

Integrationsnets mentorer har en socialfaglig uddannelse eller erfaring med at rådgive og vejlede borgere i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Mentorerne har forskellige kulturelle baggrunde, er flersprogede og taler som hovedregel borgerens modersmål. Alle mentorer deltager løbende i Dansk Flygtningehjælps opkvalificering.

Målgruppe

Målgruppen for mentorforløb er alle borgere under LAB- og Integrationsloven, der har behov for en håndholdt og individuel indsats for bedre at kunne mestre deres hverdag og opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, beskæftigelse eller uddannelse.

Støtten fra en mentor kan bestå i hjælp til at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller opnå beskæftigelse eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at møde i behandlingsforløb, kontakte egen læge eller jobcentret.

Skriftlige beskrivelser

Integrationsnet kan efter nærmere aftale levere skriftlige beskrivelser til sagsbehandler undervejs i forløbet, som kan anvendes i den videre vurdering af borgerens sag, herunder forberedende beskrivelser til rehabliteringsteamet.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos