Modtagere af ledighedsydelse

Integrationsnet tilbyder forløb til både job- og aktivitetsparate flygtninge og indvandrere. Alle vores forløb er virksomhedsrettede, og har det samme slutmål - nemlig at integrere flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked og gøre dem selvforsørgende.

Beskæftigelsesforløb og -indsatser