Personale

For at sikre kvaliteten i vores opgaver har vi stor fokus på uddannelse og udvikling af vores medarbejdere. Samtidigt bruger vi vores medarbejdermangfoldighed til at styrke den faglige indsats.

Rekruttering og medarbejdermangfoldighed

Vores medarbejderes forskellige baggrunde og erfaringer kan som supplement til deres faglighed bruges til aktivt at styrke den faglige indsats.

Læs mere

Supervision og sparring

Alle medarbejdere i Børn og Familie deltager i sagsrettede sparringsmøder og månedlig supervision.

Læs mere

Efteruddannelse

For at kvalitetssikre vores indsatser og give vores medarbejdere det samme grundlæggende udgangspunkt, gennemgår alle medarbejderne en to-årig grunduddannelse.

Læs mere

Neurosekventiel uddannelse og certificering

I 2017 og 2018 uddannes alt personale i den neurosekventielle tilgang og i neurosekventielle interventioner.

Læs mere