Psykosocial redegørelse (PSR)

Den psykosociale redegørelse har til formål at undersøge og identificere ressourcer, udfordringer og behov i familien for efterfølgende at kunne anbefale en helhedsorienteret, individuel og specialiseret indsats.

Formål

Formålet med den psykosociale redegørelse (PSR) er indgående at observere og beskrive en borger eller familie - for efterfølgende at kunne anbefale en helhedsorienteret, individuel og specialiseret indsats. Den psykosociale redegørelse har dermed som formål at undersøge og identificere både ressourcer, udfordringer og behov i familien – både i generelle beskrivelser og i praksisnære eksempler.

I modsætning til det almindelige pædagogiske arbejde er PSR-tilgangen ikke underlagt definerede delmål. Redegørelsen har derfor heller ikke praktisk-pædagogisk arbejde og progression som sit formål, men da observationer ofte iagttages bedst i en interaktion, vil elementer af det praktisk-pædagogiske arbejde være en integreret del af PSR-arbejdet. PSR kan derfor sagtens være et argument for at igangsætte aktiviteter i familien, og ofte vil familien også opleve observationsperioden som en pædagogisk og praktisk støtte. Vi kalder det interaktions-observationer.

PSR-indsatsen er helhedsorienteret og har fokus på tværfaglighed. Derfor er observationer og beskrivelser altid et samarbejde mellem en pædagog og en terapeut/psykolog.

Vores erfaringer viser, at PSR-indsatsen i meget høj grad ser det fulde billede, har øje for kompleksiteten og derfor giver mulighed for at ramme plet når en efterfølgende indsats igangsættes.

Målgruppe

PSR-indsatsen er særligt meningsfuld i familier, hvor der observeres komplekse og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre/relationer eller særlige udfordringer af fx praktisk, kognitiv og social karakter – men hvor der endnu ikke foreligger en beskrivelse af omfanget og de specifikke udfordringer.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune.

Kontaktos