Social vicevært

En del kommuner vælger at indkvartere nyankomne flygtninge sammen i boliger, hvor de eksempelvis deler køkken og badefaciliteter. Vi kan i den sammenhæng tilbyde en social vicevært, som understøtter trivsel og fællesskab i boligen.

Trivsel og fællesskab

Vores medarbejdere har udover en pædagogisk uddannelse også sproglige færdigheder og kulturelt kendskab, som gør dem i stand til at støtte praktisk/pædagogisk og hjælpe med at oversætte både sprogligt og kulturelt. Medarbejderne er samtidigt uddannede i at nedtrappe konflikter og har viden om traumesymptomer og –adfærd.

Ved at tilknytte en af vores medarbejdere som social vicevært, sikres bedre trivsel og fællesskab og et lavt konfliktniveau i boligen.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos