Metoder og tilgange

Kvalificeret selvbestemmelse (KVAS)

Når vi i bostederne tilrettelægger udviklingsmål for den enkelte unge, er det med udgangspunkt i Jan Tønnesvangs model for Kvalificeret Selvbestemmelse.

Læs mere

Neurosekventiel tilgang

I Integrationsnet arbejder vi i alle vores opgaver med udgangspunkt i en neurosekventiel forståelse, der bygger bro mellem den traditionelle udviklingspsykologi og hjerneforskning.

Læs mere

Narrativ tilgang

Vores erfaringer viser, at alvorlige traumer kan fjerne et menneskes fornemmelse af sig selv i store dele af livet. Med den narrative tilgang møder vi traumatiserede flygtninge med et ressourcefokus og en tro på, at et menneske er mere end et offer.

Læs mere

Kulturforståelse

I Integrationsnet arbejder vi med udgangspunkt i en bred og kompleks kulturforståelse.

Læs mere

Relation og nærvær først

Vores medarbejdere har altid fokus på at være en stabil og nærværende professionel omkring den enkelte.

Læs mere