Konferencer

Bliv klogere på integration og styrk dit netværk, når vi afholder konferencer med fokus på det integrationsfaglige område.

Kommende konference

Inklusion af kvinder med ikke vestlig baggrund i det danske samfund 
25. september 2018 i Odense

Kvinder med ikke-vestlig baggrund er kun i mindre grad deltagende på arbejdsmarkedet både i Danmark og i Mellemøsten. Der har derfor også længe været gang i udviklingen af metoder til at få kvinder med flygtninge og indvandrerbaggrund på arbejdsmarkedet, men de skal kobles sammen med viden om målgruppen for at vi kan få bedst effekt.

Afholdte konferencer

Seminar om flygtninge med handicaps og deres familier
6. juni 2018, Aarhus

Dette seminar præsenterede nogle af de udfordringer, som flygtninge med handicaps oplever, bl.a. flygtninge med hørenedsættelse og blinde. Herudover blev der sat fokus på, hvordan de oplevelser flygtninge har været igennem kan påvirke deres kognitive evner i en grad, så de bliver intellektuelt handicappede.

Seminariet var et samarbejde mellem Castberggaard og Integrationsnet

Uledsagede flygtningebørn og unge - en udsat gruppe
30. maj 2018, Aarhus

Denne konference satte spot på de udfordringer fagprofessionelle kan opleve i arbejdet med flygtningebørn og unge og indbyder til drøftelser af muligheder og løsninger i arbejdet.

Vold og overgreb i flygtningefamilier

16. januar 2018, København og 16. november 2017, Aarhus

Interviews blandt syriske flygtninge i flygtningelejre dokumenterer, at der blandt mange er en stigning af vold i familierne. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser også, at børn med anden etnisk baggrund er en af tre grupper, der i større omfang end andre børn, er udsat for vold derhjemme.

Konferencens formål er at belyse nogle af de årsager, der kan være på den større udbredthed af vold og overgreb i flygtningefamilier og hvordan man kan forebygge og/eller dæmme op for.

Paradigmeskifte i integrationsindsatsen - fra modtagelse af flygtninge til rekruttering af arbejdskraft
6. december 2017, Aarhus

Konferencen blev holdt som afslutning på Integrationsnets projekt, Talent Management. Erfaringer og resultater fra projektet blev præsenteret med særligt fokus på samarbejde mellem Udlændingestyrelsen, asylcentre og kommuner, tidlig indsats, effektiv kompetenceafklaring og job før boligplacering.

Konference om traumer og integration
20. januar 2017, København.

Ikke alle flygtninge er traumatiserede, men alle flygtninge har voldsomme oplevelser med i bagagen. Deltagerne fik et solidt kendskab til den neurosekventielle tilgang samt redskaber til at arbejde målrettet med vurderings-, undervisnings- og behandlingsopgaver i forhold til traumatiserede flygtninge gennem oplægsholdere og flere workshops. 

Vil du vide mere?

Kontakt Chefkonsulent, Mette Fenger:
Mail: mette.fenger@drc.ngo
Tlf: 6029 9573