Kurser og oplæg

Bliv klogere på integration og styrk dit netværk. Vi afholder kurser og oplæg for kommunale medarbejdere inden for det integrationsfaglige område. Har I særlige ønsker, kan vi tilrettelægge kurser og oplæg efter jeres behov.

Aktuelle kurser

> Seminar om Musik som redskab i søvnbehandling og relationsarbejde  (15. maj)

Med forskellige tilgange til emnet fortæller forsker og fagfolk om, hvordan vi ved hjælp af musik kan skabe vejen til arbejdsmarkedet og en velfungerende familie.

> Det udvidede forældresamarbejde (10. april)

Vi arbejder med problematikker i forhold til flygtninge og familiesammenførte. Traumeviden og traumers påvirkning af forældreevne.

> Redskaber til arbejdet med flygtningebørn og børn af flygtninge i daginstitutioner og dagplejer (8. maj)

Undervisningen tager afsæt i STROF modellen, som er udviklet af børnelæge Lars A. Gustavsen og indeholder overskrifterne struktur, tale og tid, ritualer, organisering og forældresamarbejde.

> Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv (2. maj og 23. maj)

På konflikthåndteringskurset er fokus på at imødekomme konflikter som en naturlig del af hverdagen.

> Temadag i Aarhus om FROSSD - redskab til arbejdet med elever med flugtbaggrund (29. maj)

Modellen omfatter forældresamarbejde, relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, organisering og strukturering af skoledagen, samt sproglige og didaktiske overvejelser.

andre kurser

> Hvad enhver integrationsmedarbejder bør vide om sprog

Kurset er en munter gennemgang af sprog og sproglighed og giver 12 (+ /-) helt konkrete råd til, hvordan man kan lægge sit sprog an, så man kan undgå de værste misforståelser.

> Forældrekursus for forældre med anden etnisk oprindelse end dansk

Kursus for flygtningeforældre, der på baggrund af de oplevelser, de har med i bagagen, er usikre omkring opdragelse af børn og særligt teenagere.

Vil du vide mere?

Kontaktos