Kurser og oplæg

Bliv klogere på integration og styrk dit netværk. Vi afholder kurser og oplæg for kommunale medarbejdere inden for det integrationsfaglige område. Har I særlige ønsker, kan vi tilrettelægge kurser og oplæg efter jeres behov.

Aktuelle kurser

> Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv - et aktionslæringsforløb i Aarhus (6. og 26. september)

Konflikter kan ikke undgås. På kurset er der fokus på at imødekomme konflikter som en naturlig del af hverdagen.

> Seminar i Aarhus om Musik som redskab i søvnbehandling og relationsarbejde (19. september)

Her kan du gennem oplæg, debat og dialog med andre fagpersoner og professionelle blive klogere på musik som pædagogisk og terapeutisk redskab.

Webinar om konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv (27. september)

Gennem webinariet kommer vi omkring: traumer og hjernen, Konflikter og konflikttrappen og op- og nedtrappende sprog.

> Temadag i Aarhus om FROSSD - redskab til arbejdet med elever med flugtbaggrund (3. oktober)

Modellen omfatter forældresamarbejde, relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, organisering og strukturering af skoledagen, samt sproglige og didaktiske overvejelser.

> Narrative samtaler (9. oktober i Aarhus eller 19. november i Odense)

Redskaber fra den narrative teoretiske praksis til brug i relations-, identitets- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne.

> Temadag i Aarhus om STROF - redskab til arbejdet med børn med flugtbaggrund i daginstitution og dagpleje (25. oktober)

Temadagen tager afsæt i STROF-modellen og indeholder overskrifterne struktur, tale og tid, ritualer, organisering og forældresamarbejde. Modellen vil blive koblet sammen med inspiration hentet fra de neurosekventielle og narrative teorier.

> Det udvidede forældresamarbejde i Aarhus (1. november)

Samarbejdet med flygtningeforældre og familiesammenførte, kan give anledning til frustrationer hos pædagoger, dagplejere, lærere, syge-, og sundhedsplejersker, så gode metoder til mødet og samarbejdet med forældrene er vigtige, både fordi flygtningefamilier er påvirkede af de oplevelser de har med i bagagen og fordi de professionelle kan opleve berøringsangst overfor forældrenes situation. 

> Samtaler med elever i skolen - Temaformiddag i Aarhus (29. november)

På denne temaformiddag stiller vi skarpt på eleven i skolen og sætter fokus på samtalen.

> Unge med flugtbaggrund (13. december)

Med afsæt i narrative og neurosekventielle tilgange, giver formiddagen en introduktion til, hvad der kendetegner unge med flugtbaggrund, samt hvordan man som professionel blandt andet, kan genkende traumesymptomer og handle i forhold til dem. 

andre kurser

> Forældre i dansk kontekst

Forældre, som kommer til Danmark, oplever ofte usikkerhed i forhold til den forskel, der kan være på at opdrage børn og teenagere i Danmark og andre steder i verden. Samtidig har nogle familier oplevelser med i bagagen, som kan være en forhindring for, at familielivet kan blive det samme som i hjemlandet

Vil du vide mere?

Kontakt Chefkonsulent, Mette Fenger:
Mail: mette.fenger@drc.ngo
Tlf: 6029 9573