Forældrekursus for forældre med anden etnisk oprindelse end dansk

Forældrekursus for forældre med anden etnisk oprindelse end dansk

Flygtningeforældre er påvirkede af de oplevelser de har med i bagagen, samtidig opstår der ofte usikkerhed omkring opdragelse af børn og særligt teenagere.


Mange spørgsmål melder sig:

  • Hvordan opdrager man i Danmark, kan det forenes med min ide om opdragelse?
  • Hvad er vigtigt for mine børn og hvordan støtter jeg dem, når jeg ikke kan sproget så godt og ikke kender systemets muligheder?
  • Foregår opdragelsen i daginstitution og skole?

 

Oplægget er kombineret oplæg, debat og erfaringsudveksling.
Målgruppen er forældre med anden etnisk oprindelse end dansk. Gruppen skal kunne forstå og tale dansk, eller der skal være relevante tolke til stede.

Kurset foregår i pågældende kommune. Kommunen står for tolke, lokaler og forplejning.

Priseksempel: 20 deltagere, 2½ time, 5000 kr + moms og transport

Underviser:

Jette Thulin er folkeskolelærer og arbejder hos Integrationsnet som konsulent og underviser på børne- og familieområdet. Jette har flere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier.

For yderligere information kontakt Jette Thulin på mail: jette.thulin@drc.dk eller mobil: 2630 2278

Send mail