Inspirationsmøde om traumeindsatser i Aalborg

Fokus på flygtninge med traumer

På inspirationsmødet sættes der fokus på flygtninge med traumer – med et særligt fokus på indsatser i familien. I direkte dialog med Integrationsnets medarbejdere, får du mere viden om målgruppen samt de indsatser, der kan støtte dig som kommunal medarbejder i mødet med traumatiserede flygtninge.

Mødet starter med et kort oplæg af fagchef, Marianne Badstue, og derefter får du mulighed for at besøge én eller flere ”info stande”, der er relevante for netop dig og de udfordringer du møder.

På de forskellige ”info stande” kan du bl.a. høre pædagoger, socialrådgivere, terapeuter og psykologer fortælle om traumeindsatser i familien og for børn, indsamling af data til børnefaglige undersøgelser, screening og behandling, samt fordelen ved det tværfaglige samarbejde mellem terapeuter og familiekonsulenter.

Vores jobkonsulenter og pædagoger fortæller også om arbejdets betydning for flygtninge med traumer, tidlig afdækning af arbejdsevne og virksomhedssamarbejde.

Formålet med mødet er, at du får erfaringsbaseret viden om metoder og indsatser og bliver inspireret til dit arbejde inden for integrationsområdet, og at du får mulighed for at stille de spørgsmål, der ofte kan være svære at finde svar på.

Praktisk information

Dato:     28. november 2017

Tid:        14.00 - 16.00 

Sted:      Integrationsnet, Vestre Havnepromenade 5, 3. sal, 9000 Aalborg

Inspirationsmødet er gratis 

Tilmeld dig her

OBS! Oplever du problemer med at melde dig til via mobil, prøv da via en pc.