Inspirationsmøde om traumeindsatser i København

På dette inspirationsmøde sættes der fokus på flygtninge med traumer.

Du får viden om målgruppen samt de indsatser, der kan støtte dig som kommunal medarbejder i mødet med traumatiserede flygtninge. Mødet starter med et kort oplæg af afdelingsleder for Børn og Familie, Henrik Christensen, og derefter får du mulighed for at besøge én eller flere ”share shops”, der er relevante for netop dig og de udfordringer du møder. 
På de forskellige ”share shops” kan du bl.a. høre terapeuter og psykologer fortælle om traumeindsatser i familien og for børn og erfaringer med musik- og søvnterapi for traumatiserede. Du kan også høre virksomhedskonsulenter, fagkonsulenter og mentorer fortælle om arbejdets betydning for flygtninge med traumer, tidlig afdækning af arbejdsevne, virksomhedssamarbejde og mentorindsatser
Formålet med mødet er, at du får erfaringsbaseret viden om metoder og indsatser og bliver inspireret til dit arbejde inden for integrationsområdet, og at du får mulighed for at stille de spørgsmål, der ofte kan være svære at finde svar på.

Praktisk information

Dato:     22. juni 2017

Tid:        14.00 - 16.00

Inspirationsmødet er gratis

Sted:      Integrationsnet, Hejrevej 26, 2400 København NV

Tilmeld dig her