Redskaber til arbejdet med flygtningebørn og børn af flygtninge i skolen

Redskaber til arbejdet med flygtningebørn og børn af flygtninge i skolen

Lærere og pædagoger kan opleve sig udfordret af opgaven, særligt i situationer, hvor børnene udviser uventede reaktioner eller der er mistanke om belastende oplevelser i familien.
Det kan både være børn som har oplevet flugt og børn som er vokset op i familier der er belastet af krigs, forfølgelses- og flugt oplevelser.

Metoden FROSSD taler ind i de narrative og neurosekventielle tilgange og tager afsæt i det praktiske arbejde med disse børn og deres familier. Metoden kan bruges til brug i skoler på alle klassetrin, hvor de enkelte elementer kan bidrage til, at teamet omkring klassen, sikrer størst mulig sikkerhed og forudsigelighed for børnene i hverdagen.

Dagen er for dig, der gerne vil forstå forældresamarbejde og relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, have en grundlæggende viden om, hvordan en strukturering af en skoledag organiseres, samt få indblik i hvilke sproglige og didaktiske overvejelser, der kan være relevante i forhold til målgruppen

Dagens undervisning tager afsæt i de aktuelle oplevelser man kan stå med som lærer og pædagog i folkeskolen.

Early Bird rabat på 10 % - 130 kr hvis du tilmelder dig inden d. 1. februar.

Underviser:

Jette Thulin er konsulent hos Integrationsnet og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier og har endvidere efteruddannelse som narrativ samtalepraktikker, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m..

Praktisk information

Dato:     20. marts 2018

Tid:        08.30 - 15.00

Sted:      Integrationsnet, Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N

Early Bird rabat på 10 % - 130 kr (1300 - 130 kr) hvis du tilmelder dig inden d. 1. marts

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der er for få tilmeldte.

Tilmeld dig her