Temadag om det udvidede forældresamarbejde

De seneste års flygtningetilstrømninger har betydet, at pædagoger, dagplejere, lærere, syge-, og sundhedsplejersker oftere skal samarbejde med flygtningeforældre. Og da statistikken viser, at de syriske flygtninge også præger fødselsudviklingen, så er gode metoder til mødet og samarbejdet med forældrene vigtige, både fordi flygtningefamilier er påvirkede af de oplevelser de har med i bagagen og fordi de professionelle kan opleve berøringsangst overfor forældrenes situation.

På temadagen arbejder vi ned i emnerne med afsæt i kursisternes praksiserfaring og eksempler. Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser.

Program

 8.30 –  9.00       Morgenmad

 9.00 – 10.45      Flygtninge generelt, hvad beskriver en flygtning?

                           Traumeviden – PTSD og traumers påvirkning af forældreevne.

10.45 – 11.00     Pause

11.00 – 12.00     Det første møde med forældrene

                           Det fortsatte samarbejde  – metoder

12.00 – 12.30     Frokost

12.30 – 13.30     Det fortsatte samarbejde - metoder. Samtale                     

13.30 – 13.45     Pause

13.45 – 14.45     Brug af tolk. Konflikter

14.45 – 15.00     Afrunding og tak for i dag

Underviser:

Jette Thulin er folkeskolelærer og arbejder hos Integrationsnet som konsulent og underviser på børne- og familieområdet. Jette har flere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier.

For yderligere information kontakt Jette Thulin på mail: jette.thulin@drc.ngo eller mobil: 2630 2278

Praktisk information

Dato:     3. maj 2017

Tid:        09.00 - 15.00

Sted:      Integrationsnet, Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N 

Tilmeld dig her