Temadag om lovgivning på integrationsområdet

På denne temadag sættes der fokus på de omfattende ændringer af retsgrundlaget på flygtningeområdet inden for de seneste par år. Temadagen vil behandle ændringerne for målgruppen inden for integration, forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse og danskuddannelse m.v. og relatere disse til praksis. Herudover vil de forventede kommende ændringer inden for ovenstående områder blive belyst. Enkelte elementer fra opholdsområdet vil inddrages i det omfang det vurderes at have relevans for integrationsarbejdet, herunder f.eks. de generelle betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. Formålet med dagen er, at du får den nyeste viden til dit arbejde inden for integrationsområdet, og at du får mulighed for at stille de spørgsmål, der ofte kan være svære at finde svar på.

Program:

08:45 – 09:15 Morgenmad

09:15 – 09:35 Velkommen

09:45 – 11:45 Oplæg og dialog om flygtninge- og integrationsområdet
(v. integrationsfaglig specialkonsulent i Dansk Flygtningehjælp, Charlotte Storm).

11:45 – 12:30 Frokost

12:30 – 14:30 Oplæg og dialog om flygtninge- og integrationsområdet fortsat.
Pause, kaffe og kage indlagt halvvejs.

14:30 – 14:45 Opsamling - og tak for i dag!  

Praktisk information

Dato:     30. maj 2017

Tid:        08.45 - 14.45

Sted:      Østergaards Hotel,  Silkeborgvej 94, 7400 Herning

Tilmeld dig her