Om os

Om Integrationsnet

Integrationsnet er en konsulentvirksomhed, der tilbyder skræddersyede, effektive og tværfaglige løsninger til hele landets kommuner, både på beskæftigelsesområdet og på børn- og familieområdet. Målet er at integrere flygtninge og indvandrere såvel som etniske danskere på arbejdsmarkedet.

Herudover afholder vi kurser og efteruddannelse, etablerer socialøkonomiske virksomheder og driver bofællesskaber for uledsagede mindreårige flygtninge. Vi samarbejder tæt med landets virksomheder om at bygge bro mellem arbejdsmarkedet behov og lediges kompetencer.

Vi har viden og erfaring

Integrationsnet er en del af Dansk flygtningehjælp og har derfor et solidt fundament med mange års erfaring og viden. Vi samarbejder blandt andet tæt med Center for Udsatte Flygtninge og Viden og Udvikling, ligesom vi har vores egen Projektafdeling, der sikrer den nyeste viden på markedet.

Teamet

Vi arbejder målrettet med rekruttering af dygtige medarbejdere, som løbende får opkvalificering og efteruddannelse i vores veldokumenterede metoder og tilgange. 

VISION OG VÆRDIER 

Vil du vide mere?

Kontaktos