Presse

Har du brug for viden om, hvordan man bedst får flygtninge/indvandrere i job? Eller mangler du en case til at underbygge din historie?

Om Integrationsnet

Integrationsnet er et konsulenthus, der tilbyder skræddersyede og effektive integrationsløsninger til kommunerne. Målet er at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund. Vi arbejder med aktiviteter over hele landet, dels på beskæftigelsesområdet dels på børn- og familieområdet. Derudover afholder vi kurser og efteruddannelse, etablerer socialøkonomiske virksomheder og driver bofællesskaber for uledsagede mindreårige flygtninge.

Vi er en del af Dansk Flygtningehjælp, og udgør Dansk Flygtningehjælps integrationsindsats i samarbejde med frivillige i Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge, DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk), Lærdansk (Sprogcentre) og Tolkeservice. Det betyder, at vi har mange års erfaring med integration og har adgang til forskellige kompetencer og ekspertviden på området.

Kontakt

  • Else-Marie Ringgaard
  • 2811 9669
  • else-marie.ringgaard@drc.dk