Projekter

Integrationsnet søsætter og deltager løbende i projektarbejde, og samarbejder gerne med kommuner, foreninger, ministerier og andre interessenter.

Vi finder metoder, der styrker integrationen

Formålet med projekterne er at udvikle og afprøve metoder, der kan styrke integrationsindsatsen. I øjeblikket arbejder vi med projekter, der har følgende formål:

  • At styrke 5-årige børns sproglige, sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige kompetencer, så de er godt rustet til skolen
  • At ledige familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere træder ind i arbejdsstyrken
  • At hjælpe asylansøgerne bedre på vej, uanset om deres fremtid er i Danmark eller i deres hjemland
  • At forældre og unge med flygtningebaggrund i Mjølnerparken opnår større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
  • At sikre gode metoder i arbejdet med traumatiserede flygtninge
  • At opkvalificere medarbejdere på integrationsområdet i alle landets kommuner

 

Kontakt

  • Else-Marie Ringgaard
  • 2811 9669
  • else-marie.ringgaard@drc.dk
kontakt person