Sådan arbejder vi

Inddragelse af borgerne, hjælp til selvhjælp og tværfaglige løsninger er nøgleord i Integrationsnets arbejde med at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund.

Hjælp til selvhjælp

Tilgangen til arbejdet i Integrationsnet bygger på inddragelse og ”hjælp til selvhjælp”. Det betyder, at vi samarbejder og inddrager borgeren i planlægning, gennemførelse og vurdering af forløbet. Det betyder også, at vi har fokus på at styrke borgerens evne til at se og anvende egne ressourcer og evne til fremover at klare sig selv i det danske samfund.

Det handler om arbejde

Det grundlæggende formål med Integrationsnets arbejde er at støtte flygtninge og indvandrere i at blive godt integreret i det danske samfund. Her er tilknytningen til arbejdsmarkedet helt central. At være i arbejde har stor betydning for den enkeltes trivsel og helbred, og for flygtninge og indvandrere – som for alle andre – er det essentielt at føle, at man bidrager positivt til samfundet, er noget værd, og har kontakt til andre mennesker.

Det gælder også udsatte grupper som traumatiserede flygtninge, der har stor gavn af at komme ud på arbejdsmarkedet og være i et meningsfuldt beskæftigelsesrettet forløb.

Forløb hos Integrationsnet har derfor altid fokus på, at flygtninge og indvandrere bliver i stand til at klare sig selv og komme i job.

Vi får flest i job

En analyse viser, at Integrationsnet får næsten dobbelt så mange flygtninge i job eller uddannelse sammenlignet med andre aktører.

18,9 procent af de borgere, der har været i beskæftigelsesforløb hos Integrationsnet, er i job eller uddannelse tre måneder efter endt forløb. Til sammenligning er gennemsnittet på 10,1 procent for kommunale og private aktører i hele landet. Ser man isoleret på resultatet for landets øvrige private aktører er tallet 13,4 procent – altså 30 procent lavere end hos Integrationsnet.

Analysen er foretaget af LG Insight og du kan se den her

En del af (lokal)samfundet

Hos Integrationsnet lægger vi vægt på, at flygtninge og indvandrere bliver en integreret og aktiv del af lokalsamfundet. Vi opbygger relationer til det lokale erhvervs- og foreningsliv, og vi inddrager frivillige gennem Dansk Flygtningehjælps frivilligorganisation. De frivillige understøtter integrationsindsatsen ved at hjælpe med praktiske udfordringer, sprogtræning og socialt netværk.   

På tværs af fag og kulturer

For at opnå de bedste resultater arbejder vi på tværs af faggrupper og inddrager både jobkonsulenter, pædagoger, psykologer og musikterapeuter, når det er relevant. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed. Mange medarbejdere har selv en flygtninge-/indvandrerbaggrund, og de kender derfor alt til, hvad en vellykket integration kræver.