Vision og værdier

Integrationsnet tilbyder effektive og skræddersyede løsninger til landets kommuner med det mål at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund.

Vision

Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp, og vi er fælles om visionen:
Ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det. Vi vil være de bedste til at løse problemer, der knytter sig til fordrivelse og integration.

Værdier

Vores arbejde bygger på fem grundlæggende værdier:

  • Menneskelighed - menneskets ret til et liv i værdighed går forud for politik og principper
  • Respekt - for menneskers lige rettigheder
  • Uafhængighed og neutralitet - i forhold til vores omgivelser
  • Inddragelse - af dem vi hjælper
  • Ærlighed og gennemsigtighed - for alle modtagere, bidragydere, partnere og øvrige omgivelser