Projekter

Business Training

Social inklusion af flygtninge på det Syddanske arbejdsmarked

Læs mere

Efteruddannelse om integration

Fælles viden - bedre integration

Læs mere

Hjemlandsperspektivet i fokus

Fokus på hjemlandsperspektivet som en ressource i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

I-NET

Reduktion af PTSD-symptomer gennem livsfortællinger.

Læs mere

Afsluttede projekter

Læs mere