Kommune og jobcenter

Integrationsnet arbejder frem mod at flere ledige kommer i beskæftigelse og bliver en aktiv del af samfundet. Målet for alle vores aktiviteter er varig beskæftigelse og aktivt medborgerskab for de borgere vi arbejder med.