Kommune og jobcenter

Integrationsnet arbejder frem mod at flere flygtninge kommer i beskæftigelse og bliver en aktiv del af samfundet. Målet for alle vores aktiviteter er varig beskæftigelse og aktivt medborgerskab for de borgere vi arbejder med.

Vi samarbejder med

Vi samarbejder med en lang række virksomheder om at få flere flygtninge i arbejde.

> Center for Udsatte Flygtninge

Hos CUF kan du søge viden om flygtninge og traumer.

> Tolkeservice

Bestil en autoriseret og professionel tolk.