Branchepakker

Integrationsnet er certificeret i LG Insight's branchepakker. Med inspiration fra dét koncept laver vi skræddersyede forløb tilpasset den enkelte kommunen.

Forløbet

Gennem et fokuseret forløb bliver borgeren introduceret til det danske arbejdsmarked og brancher med aktuelle jobåbninger. Forløbet har fokus på at afdække, styrke og målrette borgerens kompetencer inden for en udvalgt branche med jobåbninger. Integrationsnet vejleder den enkelte i valg af branche og tilrettelægger sammen med borgeren en plan for det videre brancheorienterede forløb.

  • Screening, kompetenceafklaring og CV
  • Jobsøgning og geografisk mobilitet
  • Introduktion til relevante brancher og erhverv
  • Virksomhedsbesøg 
  • Den digitale borger (NemID, Jobnet, borger.dk)

Fokus på den enkelte borger

Individuelle samtaler og individuelle delmål er centrale dele i forløbet, hvilket sikrer fastholdelse og progression for den enkelte borger.

Målgruppen

Målgruppen er nyankomne flygtninge, der skal have fodfæste på det danske arbejdsmarked.
Forløbet tilrettelægges, så borgeren samtidig med dette forløb kan følge sin danskuddannelse.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos