Integrationsgrunduddannelse

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et nyt 2-årigt forløb for flygtninge mellem 18 og 39 år, som har været i landet i mindre end 5 år. Forløbet består af praktik i virksomheden og 20 ugers uddannelse, som betales af staten. Uddannelsen sammensættes efter virksomhedens behov for opkvalificering af medarbejderen.

en vej selvforsørgelse

For flygtninge omfattet af integrationsperioden kan Integrationsgrunduddannelsen (IGU) være en interessant mulighed. Integrationsnets virksomhedskonsulenter har stor viden om IGU og kan rådgive både virksomhed og flygtning i hele processen.

IGU er en ordning, der skal give flygtninge og familiesammenførte adgang til ordinær ansættelse og uddannelse. Ordningen er målrettet flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. En IGU varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Læs mere om IGU her

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos