Nyankomne flygtninge ud på virksomhederne

Integrationsnet tilbyder et målrettet virksomhedsrettet forløb til nyankomne flygtninge med hurtig opstart på en virksomhed inden for 2-4 uger. Målet er at klargøre den enkelte til en arbejdsplads hurtigst muligt med henblik på ansættelse i ordinære timer.

Virksomhedsrettet forløb for jobparate

Ved opstart på forløbet får borgeren en individuel visitationssamtale hos Integrationsnet, hvor der udarbejdes en plan med fastlæggelse af realistiske jobmål. Herefter arbejdes der håndholdt med den enkeltes motivation, målrettethed og geografiske mobilitet i forhold til arbejdsmarkedet. Integrationsnet arbejder ud fra en empowerment tilgang, hvor borgerens ejerskab og ansvar for eget liv er i fokus med løbende støtte og vejledning fra Integrationsnets virksomhedskonsulenter. 

Indhold

 • Fastlæggelse af realistiske jobmål og evt. hjælp til vurdering af uddannelseskvalifikationer
 • Introduktion til udvalgte brancher med jobmuligheder
 • Løbende vejledning ift. jobsøgning i Danmark – herunder CV og brug af Jobnet
 • Træning i praktik- og jobsamtale med personlig præsentation
 • Dansk arbejdspladskultur
 • Match med arbejdsplads, progressionsopfølgninger og fastholdelse

Integrationsnet anvender et visuelt og praksisnært materiale, der er branche- og arbejdsmarkedsrettet, og som er udviklet specifikt til målgruppen. 

Virksomhedssamarbejde

Integrationsnet har et stort virksomhedsnetværk med flere landsdækkende samarbejdsaftaler. Vi har solid erfaring i hurtigt at opdyrke nye virksomhedskontakter, når vi opstarter nye forløb rundt om i landet. Integrationsnets virksomhedskonsulenter yder høj service og samarbejder med brancher, hvor der er gode jobmuligheder – bl.a.:

 • Køkken og kantine
 • Produktion
 • Rengøring
 • Handel og butik
 • Vaskeri
 • Lager
 • Transport mm.

Serviceprincipper

Vores virksomhedskonsulenter arbejder med afsæt i følgende 4 serviceprincipper:

  1. Tilgængelighed – én indgang og hurtig reaktionstid
  2. Information og vejledning – herunder brobygning og grundig vejledning i forhold til målgruppen, lovgivning mv.
  3. Hjælp til blanketarbejde
  4. Håndholdt opfølgning frem mod ansættelse

Integrationsnet tilbyder:

   • Løbende optag på forløb
   • Progressionsmålinger og statusopfølgninger
   • IGU uddannelsesaftaler
   • Uddannelsesvejledning/plan for unge under 30 år
   • Faste resultat- og samarbejdsmøder

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos