Realkompetencevurdering

Integrationsnet tilbyder en målrettet og håndholdt kompetencevurdering af flygtninge og indvandrere med det formål at skabe en kortere vej til fast arbejde.

Afklaring af kompetencer

Høj uddannelse eller praktisk erhvervserfaring fra hjemlandet giver ikke automatisk adgang til det danske arbejdsmarked. Hvis man skal finde arbejde inden for sit fag, er der ofte brug for en nærmere afklaring og vurdering af de særlige faglige kompetencer og færdigheder, man har, så de matcher de danske krav og standarder. 

Komptetencevurderingen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke uddannelses- eller erhvervsmæssige færdigheder med henblik på at komme hurtigere i arbejde. 

Integrationsnet stiller en tosproget mentor/tolk til rådighed under hele forløbet, der hurtigt og effektivt koordinerer diverse samtaler og tests med uddannelsesinstitutioner og vejledere. Mentoren sørger samtidig for den nødvendige mundtlige og skriftlige oversættelse ved de forskellige praktiske og teoretiske tests. Forløbet afsluttes med en individuel status, hvor dokumentationen for de klarlagte kompetencer og færdigheder vedlægges. 

Hvad er realkompetencevurdering?

Med en realkompetencevurdering (RKV) kan flygtninge og indvandrere få et formelt godkendt bevis på de konkrete færdigheder, man har fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring – uanset hvor og hvordan, man har fået dem. Kompetencevurderingen tager udgangspunkt i de konkrete kompetencebehov, som en bestemt uddannelsesinstitution eller virksomhed/branche har. Det betyder, at en RKV hurtigt og effektivt kan synliggøre den enkeltes kompetencer og eventuelt afdække behovet for opkvalificering.

En RKV kan bruges til:

  • At komme hurtigere i arbejde inden for den branche, hvor man er specialiseret
  • At få bevis på praktiske kompetencer
  • At komme ind på en uddannelse, hvor man allerede har erfaring fra hjemlandet
  • At få et svendebrev, et kompetencebevis eller en målrettet job- og uddannelsesplan.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos