Tidlig screening og afdækning

Integrationsnet tilbyder tidlig screening og kompetenceafdækning af flygtninge i perioden, hvor motivationen og selvtilliden er højst, inden den enkelte flytter fra asylcenteret til kommunen.

Kort fortalt om indsatsen

Erfaringer viser, at flygtninges motivation i forhold til jobsøgning daler ca. 3 mdr. inde i integrationsprogrammet. Samtidig mangler mange virksomheder arbejdskraft, men de ser ofte ikke flygtninge som potentielle medarbejdere.

Ved hjælp af en tidlig og systematisk kompetenceafklaring med synliggørelse af den enkeltes konkrete kompetencer, opnås et markant forspring i forhold til at komme i beskæftigelse.

Integrationsnet har god erfaring med screening af flygtninge. Senest har vi udviklet en model for kompetenceafklaring, hvor erhvervslivets behov for arbejdskraft kobles med nyankomne flygtninges kompetencer. 

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos