Et godt arbejdsliv med traumer

Undersøgelser viser, at traumatiserede har gavn af at komme ud på arbejdsmarkedet - i et omfang og på en måde, der er tilpasset den enkelte.

Et godt arbejdsliv med traumer

Forskning og erfaring fra praksis viser, at beskæftigelse virker helende på traumer, fordi det understøtter en normal hverdag med struktur, rutiner og relationer.*

Hos Integrationsnet er vi specialiserede i helhedsorienterede indsatser, der hjælper flygtninge med komplekse udfordringer tættere på arbejdsmarkedet. Vi har gode erfaringer med ressourceorienterede beskæftigelsesindsatser og afprøvning i konkrete arbejdsfunktioner. Sideløbende arbejder vi med psykoedukation og psykosocial støtte tilpasset den enkelte.

*"Arbejdets betydning for flygtninge med traumer" Center for Udsatte Flygtninge

Forløb

Integrationsnets virksomhedsrettede udviklingsforløb tilpasses individuelt og indledes med en afdækning af den enkeltes ressourcer i forhold til den aktuelle helbredstilstand. Forløbet tager udgangspunkt i det hele menneske og foregår i samarbejde med eksterne virksomheder eller i vores egne socialøkonomiske virksomheder inden for bl.a. køkken og rengøring. Her bliver den enkelte støttet trin-for-trin i at få en tilknytning til det danske arbejdsmarked. Den enkelte får herudover støtte til at mestre symptomer, skabe struktur i hverdagen og skabe sociale relationer med kolleger.

For en mindre del af målgruppen vil behandling som musikterapi, søvnterapi, samtaleterapi eller andre terapeutiske forløb være relevant. Dette kan Integrationsnet tilbyde som tilkøb. Forløbet kan tilrettelægges, så sprogskole kan følges samtidig.

Brug af frivillige

Hvis den enkelte flygtning har lyst og behov, har vi mulighed for at skabe kontakt til lokale frivilligindsatser.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder på baggrund af den nyeste forskning og viden på området og med en tværfaglig indsats. Med et godt og bredt virksomhedsnetværk i hele landet laver vi realistiske og holdbare match mellem borger og arbejdsplads. Vi tager udgangspunkt i den ressourceorienterede og narrative metode og har fokus på løbende at rykke den enkelte frem mod nærmeste udviklingszone.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos