Hurtigt i gang på arbejdsmarkedet

Integrationsnet tilbyder en individuel og håndholdt indsats til borgere, der er ude af integrationsperioden, og som har opbrugt deres ret til danskundervising. Formålet med forløbet er, at borgerne kommer i job.

Forløbets hovedlinjer

Forløbet er virksomhedsrettet og målrettet job, løntilskud eller virksomhedpraktik.

Målet er job og uddannelse

Hovedparten af deltagerne starter på virksomhed med ufaglærte jobåbninger. Med afsæt i brancher med jobåbninger og et individuelt jobfokus, klædes den enkelte på med basiskompetencer og reelle fagspecifikke kompetencer, der opkvalificerer dem til en branche, eller forbereder dem til en uddannelse. Forløbet tilrettelægges, så supplerende indsatser understøtter den enkelte på vejen mod job eller uddannelse.

Samarbejdet med virksomhederne

Integrationsnet har et stort virksomhedsnetværk og samarbejder med små, store, lokale og landsdækkende virksomheder over hele landet med faglærte og ufaglærte jobmuligheder.

Indhold i vejlednings- og samtaleforløb

Forløbet omfatter vejledning individuelt og i grupper. Indsatsen kan f.eks. indeholde:

  • Individuelle motivationssamtaler med fastlæggelse af kvalifikationer, job- og uddannelsesmål
  • Introduktion til arbejdsmarkedet og brancher
  • Arbejdsmarkedsidentitet og sygdomsforståelse
  • Arbejdspladskultur, værdier og normer i Danmark
  • Jobsøgning, IT og branche-dansk.

Målgruppe

Målgruppen er ikke-vestlige indvandrere/flygtninge, som er fyldt 30 år, er ude af integrationsperioden, og som har opbrugt deres ret til danskundervisning efter Integrationsloven. Forløbet er målrettet borgere, der har fået forsørgelseshjælp i flere år og som ikke umiddelbart kan få et job. Forløbet sikrer, at borgeren hurtigst muligt starter på en virksomhed med jobåbninger - og parallellet hermed får de nødvendige understøttende indsatser, så jobbet fastholdes.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos