Arbejdsmarkedsrettet indsats for kvinder

Mange nydanske kvinder i den arbejdsdygtige alder står på kanten af arbejdsmarkedet. Denne gruppe af kvinder udgør en vigtig ressource på arbejdsmarkedet, hvis de får en fokuseret og målrettet beskæftigelsesindsats.

Forløb

Integrationsnet tilbyder et arbejdsmarkedsrettet forløb for kvinder, som er en kombination af individuelle samtaler og holdbaserede workshops. Vores erfaringer viser, at de bedste resultater med målgruppen opnås ved netop denne kombination:

  • De individuelle motiverende og ressourceorienterede samtaler hjælper deltagerne med at få øje på egne ressourcer og skaber motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet
  • Holdforløbene skaber dynamik og netværk imellem deltagerne

Ægtefællens betydning

Integrationsnet har gode erfaringer med, at ægtefællen delvis inddrages i samtaleforløbet, da familiens opbakning kan være altafgørende for, om kvinderne kommer ud på en arbejdsplads og fastholdes i arbejde. 

Metode og erfaring

Integrationsnet har solid erfaring med arbejdsmarkedsrettede forløb for kvinder. Det gælder både kvinder på kontanthjælp, integrationsydelse og ægtefælleforsørgende kvinder. I 2017 afsluttede vi Projekt 500 for familie og ægtefælleforsørgede. Resultaterne visate, at 55 % af kvinderne i projektet blev afsluttet til ordinært arbejde eller uddannelse.

(Kilde: Evalueringsrapport udarbejdet af analysefirmaet LG Insight)

Læs evalueringen her 

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos