Mentorindsats

En mentor fra Integrationsnet støtter borgere med forskellige udfordringer i at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forløb

Et mentorforløb henvender sig til borgere, der har brug for en håndholdt indsats for at mestre deres hverdag og/eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Mentoren vejleder, motiverer og støtter borgeren efter individuelt behov. Det drejer sig typisk om:

  • Fastholdelse af uddannelse eller beskæftigelse
  • Introduktion til uddannelse eller arbejdsplads
  • Mødestabilitet 
  • Jobsøgning
  • Struktur i hverdagen
  • Dialog med læge og jobcenter
  • Opbygning af netværk
  • Håndtering af konflikter
  • Brug af offentlig transport m.m.

Mentorforløbet kan kombineres med forberedende eller afklarende forløb i Integrationsnet med henblik på virksomhedsrettet indsats.

Erfarne mentorer

Integrationsnets mentorer har en socialfaglig uddannelse eller erfaring med at rådgive og vejlede borgere i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle mentorer deltager løbende i Integrationsnets opkvalificering.
For borgere med anden baggrund end dansk kan vi tilbyde tosprogede mentorer.

Målgruppe

Målgruppen for mentorforløb er borgere med udfordringer ud over ledighed, fx angst, stress, depression, traumer, fysisk handicap, ensomhed/isolation, sorgproblematikker eller manglende arbejdsmarkedsperspektiv osv.

Skriftlige beskrivelser

Integrationsnet kan efter nærmere aftale levere skriftlige beskrivelser til sagsbehandler undervejs i forløbet, som kan anvendes i den videre vurdering af borgerens sag, herunder forberedende beskrivelser til rehabliteringsteamet.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos