Jobskolen

I Jobskolen får jobparate flygtninge og indvandrere et grundigt kendskab til en helt specifik branche, samtidig med de lærer dansk. Jobskolen består af tre grundsten: Fagtræning, praktik og brancherettet danskundervisning. Målsætningen med jobskolen er at kandidaterne hurtigt opkvalificeres til ordinært arbejde, løntilskud eller IGU.

Kort fortalt om indsatsen

I Integrationsnets jobskoler får kandidaterne et intensivt og grundigt kendskab til en specifik branche gennem fagrettet undervisning og praktisk træning på virksomheden, kombineret med brancherettet danskundervisning.

Den kombination giver gode muligheder for hurtigt at kvalificere kandidaterne til at kunne arbejde inden for et bestemt arbejdsområde.

Gevinster for virksomheden

Jobskolen tager udgangspunkt i virksomhedens behov. Den udvalgte virksomhed er derfor med til at sætte rammerne for forløbet og kan komme med input til indholdet i forløbet.

Før opstart af en ny jobskole holdes der forberedende møder med virksomheden i forhold til at få tilrettelagt forløbet. Virksomheden er på den måde med til at definere opgaven.

Se videoen om Abrar i jobskolen hos NCC

Målgruppen

Jobskolerne er for jobparate flygtninge og indvandrere, der er motiverede for at arbejde inden for en specifik branche. Virksomheden er med til at sætte rammerne for, hvilke krav der er til faglige, sproglige og personlige kompetencer for kandidaterne. Det er målsætningen, at kandidaterne tilegner sig et udvidet sprogligt- og fagligt kendskab inden for branchen i løbet af jobskoleforløbet og derigennem kvalificerer sig til ordinært arbejde i virksomheden eller i en anden virksomhed inden for samme branche.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos