Virksomhedskonsulentindsats

På baggrund af en kort individuel screening og kompetenceafklaring matcher vi ledige borgere med relevante brancher med jobåbninger.

Forløbet

Virksomhedskonsulentindsatsen er håndholdt, og sikrer, at den enkelte borger opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter en afdækning af den enkeltes kompetencer, matcher virksomhedskonsulenten borgeren med en virksomhed i en branche, hvor der er gode muligheder for at opnå beskæftigelse. Integrationsnet laver håndholdt opfølgning på virksomheden frem mod ansættelse. Vi har solid erfaring i at rådgive virksomheder i bl.a. ansættelse i småjobs og bonusordninger i forbindelse med ansættelse.

Brancher med jobmuligheder

Integrationsnet har et stort virksomhedsnetværk inden for de brancher, hvor der er flest jobåbninger I Danmark. Det inkluderer blandt andet brancher med mange ufaglærte stillinger. Vi sikrer altid det rette match mellem virksomhed og borgerens kompetencer, skånebehov samt udviklingsønsker. Vi samabejder med følgende brancher:

  • Produktionsvirksomheder
  • Køkken og kantine
  • Rengøring
  • Handel og butik
  • Service
  • Lager m.m.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos