Socialøkonomiske virksomheder: Fair Mad og Fair Ren

Integrationsnet tilbyder et skræddersyet undervisnings- og opkvalificeringsforløb til aktivitetsparate borgere i de socialøkonomiske virksomhed Fair Mad og Fair Ren.

I gang på arbejdspladsen fra dag 1

Forløbet er et kombinationsforløb, der indeholder både praktisk opkvalificering og vejledning. Begge dele foregår i små grupper og er baseret på en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Der er fokus på at borgeren opnår ansættelse hurtigst muligt under eller efter forløbet.

Faglige opkvalificering

Den faglige opkvalificering forbereder konkret borgeren til det danske arbejdsmarked gennem:

 • Madlavning og anretning af buffet 
 • Kunde- og kassebetjening
 • Hygiejne og egenkontrol
 • Evt. rengøring

Herudover lærer bogerne at afkode uskrevne regler og at kommunikere med chef, kollegaer og kunder.

I forløbet bliver borgeren:

 • En del af et arbejdsfællesskab fra dag 1
 • Opkvalificeret i madproduktion, kundeservice og/eller rengøring
 • Afklaret omkring egne kompetencer og ressourcer
 • Styrket i kendskabet til dansk arbejdsmarkedskultur
 • Styrket i at få et stabilt fremmøde
 • Ansvarlig for en realistisk og handlingsorienteret plan

Se videoen om Sundhedscaféen i Horsens

Claus Brænder driver Sundhedscaféen sammen med en en gruppe nyankomne flygtninge.

Ahmad fik job ved aros efter hans praktik i Fair Mad

Vejledningsmoduler

Forløbet består af følgende undervisningsmoduler, der kan tilpasses individuelt:

 • Dansk på arbejdspladsen
 • Arbejdspladskultur (herunder fremmøde, sygdomsforståelse og fremtoning)
 • CV og jobsøgning

Omfang og varighed

Forløbet tilpasses den enkelte borgers forudsætninger og kompetencer i samarbejde med jobcenteret. Forløbet kan kombineres med aktivitet på sprogskole.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos