Virksomhedsrettet afklarings- og udviklingsforløb for aktivitetsparate

Forløbet kombinerer beskæftigelsesrettede aktiviteter med komponenter fra det psykosociale felt, der understøtter borgerens evne til at mestre sociale, kulturelle eller helbredsmæssige udfordringer, som står i vejen for selvforsørgelse.

Basisforløbets indhold

  • Opstartssamtale og udarbejdelse af individuel handleplan i fælleskab med borgeren. Borgeren har fast kontaktperson gennem hele forløbet.
  • Holdbaserede aktiviteter med henblik på introduktion til brancher og jobåbninger samt virksomhedsbesøg, udarbejdelse af CV og indsigt i arbejdspladskultur.
  • Virksomhedsindsats samt støtte til borger og virksomhed undervejs i forløbet med fokus på progression samt afdækning og udvikling af arbejdsevnen.

Virksomhedsrettet fokus

Integrationsnet sikrer opstart hos en virksomhed, der kan understøtte borgerens udvikling og progression. Vi skaber det rette match og forventingsafstemmer omkring opgaver og mål for progression. 

Vi har et stort virksomhedsnetværk og samarbejder med små, store, lokale og landsdækkende virksomheder med faglærte og ufaglærte jobmuligheder. Vi laver tæt opfølgning på virksomheden med det formål sikre en udvikling af arbejdsevnen, herunder hvilke skånebehov og hjælpemidler, der kan optimere arbejdsevnen.

Fokus på ressourcer og udvikling

Forløbet har et udviklende og beskæftigelsesrettet sigte. Vi støtter den enkelte i at reflektere over egne kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet, og vi arbejder med at ansvarsbevidstgøre og inddrage borgeren i forhold til at opbygge tillid til egen funktionsevne.

Målgruppe

Målgruppen er flygtninge og indvandrere, der har brug for en særlig indsats for at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen kan have tegn på traumer og andre fysiske, psykiske, kulturelle eller sociale udfordringer. 

Formålet er at afklare og udvikle funktions- og arbejdsevnen gennem et virksomhedsrettet forløb.

Der er løbende optag på forløbet.

Værd at vide

Vi bygger forløbene på dokumenterede metoder, der er effektfulde i arbejdet med mennesker uden for arbejdsmarkedet. Alle forløb inkluderer skriftlig dokumentation og progressionsrapporter.

Forløbet »afklarings- og udviklingsforløb« kan suppleres med en tværfaglig støtte leveret af Integrationsnets psykologer, terapeuter eller diætister.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos