Karriererådgivning

Integrationsnet har bred erfaring med individuel karriererådgivning til jobsøgende. Gennem dialog og viden om det danske arbejdsmarked, finder vi den optimale karrierevej for vores kandidater.

Forløb

I samarbejde med kandidaterne, bygger vores konsulenter bro mellem kandidatens ønsker og arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Det gør de ved at optimere kandidaternes CV og jobansøgninger sideløbende med, at kandidaterne får viden om det danske arbejdsmarked og kulturen på arbejdspladsen.

Karriererådgivning 1.0. 

Integrationsnets karriererådgivning består af to moduler. Det første modul fokuserer på at kortlægge kandidatens kompetencer med henblik på at optimere og styrke jobansøgninger og CV. Desuden styrkes kandidatens viden om mulighederne på det danske arbejdsmarked. Karriererådgivning 1.0. varer 4-6 uger med 1,5 times individuel rådgivning per uge.

Karriererådgivning 2.0. 

Det andet modul fokuserer på en proaktiv og direkte kontakt til virksomheder med jobmuligheder. Her får kandidaten, foruden støtte til at målrette jobansøgninger og CV, mulighed for at styrke sit sociale og professionelle netværk. Formålet er, at kandidaten opnår praktik, job med løntilskud eller ordinært job. Forudsætningen for at deltage i dette modul er, at kandidaten har gennemført modul karrierådgivning 1.0.

En tredjedel i job

En spørgeskemaundersøgelse blandt ledige dimittender/dagpengemodtagere med international baggrund, der har afsluttet karriererådgivning hos Integrationsnet Aarhus, viser, at en tredjedel er i job tre måneder efter endt forløb.

Vores netværk

Integrationsnet har mange og tætte forbindelser til forskellige uddannelsesinstitutioner samt lokale og nationale virksomheder. Med hjælp fra vores netværk, arbejder vi for at bygge bro mellem arbejdsmarkedet og kandidatens kvalifikationer. 

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos