Forløb for unge under 30 år

Vores indsats for unge har fokus på at motivere, afklare og forberede den enkelte til fremtidig uddannelsesvej eller job.

Forløbet

Integrationsnets medarbejdere har stor erfaring med gruppen af unge, som har brug for ekstra støtte til at se muligheder og få nyt håb for fremtiden ift. arbejdsmarkedet.

Vores indsats for unge har fokus på at motivere, afklare og forberede den enkelte til fremtidig uddannelsesvej eller job. Som en del af forløbet samarbejder vi tæt med både uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 

Praktik og fritidsjob

Det er vores erfaring, at den enkelte unges kompetencer, sociale netværk og forståelse for samfundet styrkes og udvikles bedst gennem en virksomhedsrettet indsats. Derfor forbereder vi de unge til arbejdsmarkedet gennem et godt praktikmatch og ved at støtte den enkelte i at finde et fritidsjob.

Integrationsnet har et stort virksomhedsnetværk, hvor vi samarbejder med både små og store, lokale og landsdækkende virksomheder med faglærte og ufaglærte jobmuligheder.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i forløbet og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos