Metoder og tilgange

altid opdateret viden

Integrationsnet trækker løbende på den nyeste viden inden for flygtninge- og beskæftigelsesområdet fra bl.a. Viden og Udvikling og Center for udsatte flygtninge, som også er en del af Dansk Flygtningehjælp. Her udvikles og afprøves metoder, og der skabes ny viden gennem undersøgelser og forskning i samarbejde med kommuner og andre aktører. I vores projektafdeling afholder vi desuden løbende kurser, foredrag, netværksmøder og konferencer for kommunale medarbejdere med afsæt i den nyeste viden. 

Beskæftigelsesforløb

Vores  beskæftigelsesforløb er virksomhedsrettede og ressourceorienterede med fokus på at styrke den enkeltes kompetencer, motivation og ejerskab i forhold til arbejdsmarkedet. Gennem alle vores forløb arbejder vi systematisk og metodisk med:

  • At tydeliggøre formål, forventninger, rammer og indhold
  • At fremme personligt ejerskab og handlekraft
  • At understøtte et positivt fremmøde
  • At sikre løbende progression i indsatsen: Fokus på nærmeste udviklingszone
  • At dokumentere vores indsats og resultater

Medarbejderprofiler

Vores kompetente medarbejderstab inkluderer en bred vifte af fagligheder: Virksomhedskonsulenter, rådgivere/vejledere, socialfaglige medarbejdere, akademiske medarbejdere, mentorer, psykologer, terapeuter mv.

Medarbejderne får løbende opkvalificering og efteruddannelse i bl.a. narrativ metode, virksomhedssamarbejde, progressionsmåling, kompetenceafklaring, god skriftlighed/dokumentation, vejlednings- og samtaleteknik, lovgivning, konflikthåndtering og traumer. Alle medarbejdere modtager løbende supervision.  

Narrativ metode

Fagligt arbejde vi ud fra velafprøvede narrative metoder og tilgange. Narrativ betyder ’fortælling’ eller ’historie’. Når vi beskriver og forstår os selv og vores omverden sker det gennem narrativer, altså igennem de ord og handlinger, vi anvender i bestemte sammenhænge. Undertiden sker det, at der udvikles negative og unuancerede fortællinger, som kan virke begrænsende og skabe en negativ spiral. De negative fortællinger eksisterer kun så længe, at de opfattes som virkelige. Omdrejningspunktet i den narrative metode er at omforme de problemmættede fortællinger til andre og mere foretrukne fortællinger. På den måde sættes der konstant fokus på individets ressourcer og handlemuligheder, fremfor udfordringer og begrænsninger.