Virksomhedssamarbejde og netværk

Samarbejde og netværk

Integrationsnet samarbejder med både store og små virksomheder inden for brancher med realistiske og konkrete jobåbninger. Vores store netværk inkluderer både private og offentlige arbejdspladser med mage faglærte og ufaglærte jobmuligheder. Vi lægger vægt på at opdyrke nye virksomhedskontakter i lokalområderne, og vi afsøger altid muligheden for landsdækkende aftaler med vores samarbejdspartnere. Vores dygtige og engagerede virksomhedskonsulenter har mange års erfaring i at lave gode jobmatch og får løbende efteruddannelse i aktuelle regler og lovgivning på arbejdsmarkedet.

Integrationsnets 4 serviceprincipper i virksomhedssamarbejdet

Integrationsnets koncept for samarbejde med virksomheder baserer sig med 4 serviceprincipper:

  1. Tilgængelighed
  2. Information og vejledning of regler, lovgivning og målgrupper
  3. Hjælp til papirarbejde i forbindelse med praktik, løntilskud, mentor, IGU mv.
  4. Håndholdt opfølgning frem mod ansættelse

Som en del af vores service til virksomheder tilbyder vi at afholde ’gå-hjem’ møder for medarbejdere om flygtningemålgruppen med sparring til, hvordan virksomheden kan tage imod praktikanter og ansatte med flygtningebaggrund – herunder også sårbare eller traumatiserede flygtninge.  

Læs mere om virksomhedssamarbejde her

Tilfredse samarbejdspartnere 

Ni ud af ti virksomheder/arbejdspladser kan anbefale Integrationsnet til andre, og lige så mange vil gerne fortsætte samarbejdet med Integrationsnet. Virksomhederne giver udtryk for, at de gerne vil hjælpe flygtninge til at få en hverdag, hvor de kan klare sig selv – og samtidig bidrage til at løse en vigtig opgave for samfundet. Flere virksomheder fremhæver, at de oplever en professionel tilgang hos Integrationsnet, hvor opgaven – og borgeren – bliver taget seriøst.

"I gør det super godt, så fortsæt den gode stil. Virkelig dygtige og kompetente medarbejdere, jeg har samarbejdet med." - Kenneth Bechman Jacobsen, Serviceleder ved EliteMiljø

Fra praktik til job

Hos Lucullus Smørrebrød i Fredericia har de haft Amina og Solja i virksomhedspraktik. I dag er de begge ansat i virksomheden. Se videoen her:

Vil du vide mere?

Kontaktos