Kulturforståelse

I Integrationsnet arbejder vi med udgangspunkt i en bred og kompleks kulturforståelse. Det betyder, at kultur i vores arbejde ikke ses som noget der afgrænser sig til f.eks. sprog og nationalitet. Kultur er i vores forståelse noget der skabes og forhandles i mellemmenneskelige relationer.

Bred kulturforståelse

Vi opfordrer vores medarbejdere til at være opmærksomme på deres egen kulturelle selvforståelse og forforståelse, og vi uddanner personalet i kultursensitivitet og interkulturelt samarbejde.

Vi ønsker at møde mennesker med nysgerrighed, respekt og ydmyghed – også i forhold til deres kulturelle baggrund og identitet. Vi forsøger at møde de mennesker, vi arbejder med uden fordomme. Vi forklarer ikke udelukkende deres adfærd med kultur, men ser deres handlinger i forhold til kontekst, alder, køn, social baggrund, uddannelse og erfaringer.

Vil du vide mere? 

Kontaktos