Relation og nærvær først

At kunne være empatisk, nærværende og tillidsskabende er nødvendige egenskaber hos fagpersoner, der arbejder med udsatte flygtninge.

Opbygning af tillidsfulde relationer

Mange flygtninge oplever en hverdag præget af usikkerhed og angst. Det kan både skyldes tidligere oplevelser i hjemlandet og under flugten, det radikale skift i kultur og omgivelser og stor bekymring og ansvarsfølelse for venner og familie i hjemlandet.

På grund af traumer og stress kan det være svært for udsatte flygtninge at mærke egne grænser, hvorfor empati og indføling er en nødvendig egenskab hos fagpersoner, der arbejder med denne målgruppe. Det at skulle stole på og åbne sig for et andet menneske kræver stor tillid, der langsomt opbygges. Fagpersonen skal kunne være nærværende, kunne rumme de historier der fortælles og have den nødvendige tålmodighed. Det kan være en langvarig proces at opbygge tillidsfulde relationer med traumatiserede og udsatte flygtninge, og det kræver, at fagpersonen møder børn, unge og familier roligt, tålmodigt og nærværende. Samtidig er det afgørende, at fagpersonen opleves som stabil, troværdig og tryghedsskabende.

Vores personale har derfor fokus på at indgå i stabile og nærværende relationer. Dette er det nødvendige udgangspunkt og det grundlag, vi bygger det pædagogiske og terapeutiske arbejde på.

Vil du vide mere? 

Kontaktos