Personale

For at sikre kvaliteten i vores opgaver har vi stor fokus på uddannelse og udvikling af vores medarbejdere. Samtidigt bruger vi vores medarbejdermangfoldighed til at styrke den faglige indsats.

> Rekruttering og medarbejdermangfoldighed

Vores medarbejderes forskellige baggrunde og erfaringer kan som supplement til deres faglighed bruges til aktivt at styrke den faglige indsats.

> Supervision og sparring

Alle medarbejdere i Børn og Familie deltager i sagsrettede sparringsmøder og månedlig supervision.

> Efteruddannelse

For at kvalitetssikre vores indsatser og give vores medarbejdere det samme grundlæggende udgangspunkt, gennemgår alle medarbejderne en to-årig grunduddannelse.

> Neurosekventiel uddannelse og certificering

I 2017 og 2018 uddannes alt personale i den neurosekventielle tilgang og i neurosekventielle interventioner.