Efteruddannelse

For at kvalitetssikre indholdet i vores indsatser, har alle medarbejdere i Børn og Familie det samme grundlæggende udgangspunkt, både i forhold til viden og kompetencer, for at udføre deres arbejde i tråd med organisationens faglige og værdimæssige målsætning.

Efteruddannelse til alle medarbejdere

Alle medarbejdere gennemgår i løbet af en toårig periode en grunduddannelse, hvor de introduceres til teori og metoder, der giver dem de nødvendige kompetencer til at sikre kvalitet og faglighed i indsatserne.

Vores efteruddannelse består af to dele:

En introuddannelse som sikrer, at alle nye medarbejdere har en grundlæggende viden om:

  • Målgruppe
  • Organisation og værdigrundlag
  • Administration
  • Lovgivning
  • Fagligt udgangspunkt
  • Dokumentation

En efteruddannelse med de fire overordnede temaer:

  • Kulturmøder, kulturforskelle samt interkulturelt og tværfagligt samarbejde
  • Den neurosekventielle tilgang
  • Værdier, etik og magt
  • Den narrative tilgang

Medarbejderne undervises i de fire temaer på to niveauer – et overordnet teoretisk og et konkret og praksisrettet. Vi ønsker på denne måde at sikre, at uddannelsen både får betydning for den praksisrettede opgaveløsning og medarbejdernes fagforståelse.

Vil du vide mere? 

Kontaktos